Tallinn omandas linnahalli arhitektide autoriõigused

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas ning linnahalli arhitektid Raine Karp ja Riina Altmäe allkirjastasid ainulitsentsilepingu, mis võimaldab linnal linnahalli projekteerimise protsessiga tõrgeteta edasi liikuda. Lepingu kohaselt annavad autorid linnale oma isiklike õiguste ainulitsentsi linnahalli ehitise ja selle aluseks olnud ehitusprojektide muutmiseks ja nendele teiste autorite teoste lisamiseks. Samuti saab linn autoritelt all-litsentsi andmise õiguse. Eelkõige on all-litsentsi õigus vajalik, kuna linnahalli rekonstrueerimise projekti tööde tegemist juhib Tallinna Linnahalli AS, kellele linn siis omakorda annab autoriõiguste litsentsi.

Nüüd saab välja kuulutada avaliku projekteerimishanke ja töödega edasi minna.