Time Table

2015 IV kvartal – 2016 II kvartal Ekspertiisid, analüüsid ja konsultatsioonid – konstruktsioonide avamine ja tehnilise seisukorra ülevaatus
2016 II – III kvartal Tellija lähteülesande koostamine projekteerimise hankele (hoone mõõdistamine, ruumiprogramm, tehnilised nõuded, automaatika nõuded, kvaliteedinõuded jne)
2016 III kvartal Renoveerimise projekteerimise hanke ettevalmistus ja läbiviimine
2016 III kvartal – 2017 IV kvartal Renoveerimisprojekti koostamine
2016 III kvartal Lammutusprojekti koostamine
2016 III – IV kvartal Lammutusluba
2016 IV kvartal – 2017 I kvartal Lammutustööde hange ja lammutustööd
2017 IV kvartal Ehitushange (põhiprojekti baasil – 3 kuud)
2017 IV kvartal – 2018 II kvartal Ehitustööd (täpsem ehitustööde periood selgub pärast ehitusekspertiisi valmimist ja renoveerimisprojekti koostamist)
2018 II kvartal – 2018 IV kvartal Sisustus ja hoone üld-tehnoloogia (küttelahendus  mere- jm alternatiivkütte baasil töötatakse välja eraldi ja rajada eraldi ajakavas, mitte üldehitushanke osana)
2018 IV kvartal – 2019 I kvartal Viimistlus ja eritehnoloogia (lava, valgus, kohvik jne)
2019 kevad Linnahalli avamine